Voor zover u bij het gebruik van deze website persoonsgegevens verstrekt, zal De Vrij Hypotheken zich bij de verwerking van deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

De Vrij Hypotheken gebruikt de persoonsgegevens om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Zonder uw toestemming zal De Vrij Hypotheken uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of voortvloeit uit een overeenkomst met u.