De Ondernemers Hypotheek

De ondernemershypotheek is geen aparte hypotheekvorm, maar juist een maatwerk aanpak van zaken.Want als hypotheekadvies maatwerk is, dan is hypotheekadvies aan een ondernemer dat helemaal! Behalve dat de hypotheek moet voldoen aan je wensen en moet passen bij jouw situatie, is het minstens zo belangrijk om de hypotheek met de juiste bank op de juiste manier te bespreken.

Veel ondernemingen en hun cijfers hebben toelichting nodig zodat de bank een beter beeld krijgt. Naast cijfers uit het verleden zijn cijfers van het heden en prognoses voor de toekomst ook belangrijk. Hierbij werken wij samen met je boekhouder of accountant. Desgewenst brengen wij je zelf in contact met een accountant  of diens netwerk zodat deze de benodigde informatie of onderbouwing kan leveren voor de hypotheekaanvraag. Maak een kosteloze oriënterende afspraak en we onderzoeken samen je mogelijkheden!