De Beleggings Hypotheek

Met de Beleggingshypotheek stort je éénmalig en / of iedere maand een bedrag op een beleggingsrekening. Als dit belastingvrij gebeurt in box 1 spreken we van een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW). In dat geval moet er sprake zijn van maandelijkse inleg en kan er tussentijds niets aan het beleggingstegoed worden onttrokken.

Met de opbrengst van de beleggingen wordt aan het einde van de looptijd de hypotheek (gedeeltelijk) afgelost. Deze opbrengst kan hoger of lager zijn dan van tevoren begroot. Er is dus sprake van beleggingsrisico. Door de keuzemogelijkheden in de beleggingen kan de mate van risico wel worden beïnvloed.

Let op:

  • Een Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) moet je minimaal 15 jaar houden. Als je eerder stopt, betaal je alsnog belasting over de winst op de beleggingsrekening. Verhuis je binnen 15 jaar naar een volgende koopwoning en wil je veranderen van geldverstrekker? Dan neem je het saldo van de beleggingsrekening gewoon mee naar de volgende hypotheek en betaal je geen belasting.
  • Wil je extra storten op een BEW? Het hoogste bedrag dat je in een jaar stort, mag nooit meer zijn dan tien keer het laagste bedrag dat je in een jaar stort.
  • Je kunt geen geld opnemen van de Beleggingsrekening Eigen Woning. De belegging op deze rekening kun je alleen gebruiken om de lening voor jouw woning terug te betalen.
  • Een hypotheek kan invloed hebben op je belastingen.