‘Energiebespaarlening’ beschikbaar voor woningeigenaren

By 11 maart 2017Geen categorie, Nieuws

Woningeigenaren die hun voornemen om te investeren in een energiezuiniger huis in het nieuwe jaar willen verwezenlijken, kunnen de daad bij het woord gaan voegen. Vanaf 21 januari 2014 is het mogelijk een Energiebespaarlening af te sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in de eigen woning. De lening kan worden gebruikt voor 14 energiebesparende maatregelen, zoals woningisolatie en aanschaf van een HR-ketel, zonneboiler of zonnepanelen. De voorwaarden daarvoor staan op www.ikinvesteerslim.nl

Het moet gaan om een annuïtaire lening van minimaal €2.500 en maximaal €25.000. Deze is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren van bestaande woningen. De looptijd is 7 of 10 jaar, afhankelijk van de hoogte van de lening. De rente staat vast gedurende de looptijd.

De Energiebespaarlening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, dat is voortgevloeid uit het Woonakkoord 2013 en het Energieakkoord 2013. In totaal is er €300 miljoen beschikbaar, waarvan het Rijk €75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank brengen als co-financiers de resterende €225 miljoen in. Afsluitkosten, rente en aflossing vloeien terug in dit fonds, waardoor het fonds zichzelf in stand houdt en steeds weer nieuwe Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) treedt op als uitvoeringsorganisatie.

Wilt u een aantal rekenvoorbeelden zien? Kijk dan op ‘Investeer slim met de energiebespaarlening’.